Saturday, May 27, 2017

Cách làm Học bạ tiểu học theo Thông tư 22Chào thầy cô và các bạn - Đây là Video hướng dẫn cách vào học bạ  cho học sinh tiểu học theo thông tư 22 - Trong video này có 3 cách làm:  Học bạ cho học sinh lớp 1 ( mới tinh theo thông tư 22),  Học bạ cho học sinh  lớp 2 ( Vì năm trước theo thông tư 30),  Học bạ cho những em ở khối lớp 3,4,5 ( Vì có em phải được đánh giá bằng 3 thông tư 32, 30 và 22) . Thầy cô có thể tải thêm những kĩ thuật làm học bạ cho học sinh tiểu học link ở  phía dưới .

No comments:

Post a Comment