Friday, April 21, 2017

Tiểu phẩm : Sơn Tinh Thủy Tinh do học sinh Tiểu học Kiền Bái biểu diễnĐây là video về tiểu phẩm : " Sơn Tinh - Thủy Tinh" do các bạn Lớp 5A3 biểu diễn để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4/2017. Tiểu phẩm dễ diễn, phù hợp với cách nghĩ của trẻ em.  Rất vui và vô cùng ý nghĩa. Đây cũng là một hướng kể chuyện dành cho các em học sinh tiểu học

No comments:

Post a Comment