Saturday, April 29, 2017

Tả Trường em trước buổi học | Văn hay Tả cảnh Lớp 5Câu đố :
Nơi nào đầy ắp tiếng cười
Cho em kiến thức lên người trò ngoan
Nơi nào lời giảng vang vang
Chắp em đôi cánh vững vàng bay xa?

Là nơi nào?

No comments:

Post a Comment