Friday, March 10, 2017

Tài liệu Ôn tập Kiến thức Ngữ Văn Lớp 9 | Free ebooksChào thầy cô và các ban. Resources
Đây là Tài liệu Kiến thức Cơ bản Ngữ văn 9 - Do  Nhà Xuất bản Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Tài liệu này giúp các em học sinh Lớp 9 ôn tập và chuẩn bị thi tốt vào Lớp 10 . Cuốn sách này giúp các em hệ thống hóa kiến thức một cách cơ bản nhất . Đưa ra các dạng đề mà các chuyên viên giáo dục , Giáo viên cốt cán Ngữ Văn 9 của các Sở Giáo dục  thường ra đề . Trong đề thi cho nhiều dạng cơ bản, bám sát chuẩn, đánh giá đúng năng lực học sinh.
Sau đây là những nội dung có trong sách này:

Phần I: Ôn tập kiến thức Tiếng Việt và Văn học
1. Ôn tập về từ vựng
2. Ôn tập về ngữ pháp
3. Ôn tập về Kiến thức Hoạt động giao tiếp.
4. Ôn tập về Kiến thức văn học
5. Văn bản nhật dụng
6. Ôn tập về truyện trung đại Việt Nam  
7. Ôn tập về truyện hiện đại Việt Nam  
8. Ôn tập về thơ hiện đại Việt Nam
9. Ôn tập về văn nghị luận
10. Ôn tập về văn học nước ngoài
11. Ôn tập về tập làm văn

No comments:

Post a Comment