Saturday, February 25, 2017

20 Tranh Vẽ Toyota Chiếc ô tô mơ ước của em 2017Tranh 1- Ô tô chở sách đến bạn nghèo
Tranh 2 - Ô tô bảo vệ cây xanh
Tranh 3: Tô - giô - ta Ô tô cánh bướm
Tranh 4 : To yota  Chiếc ô tô của tuổi thơ
Tranh 5 : To - yo - ta  Chiếc ô tô của chúng em
Tranh 6 : To - yo - ta  Chiếc ô tô làm mưa giúp bác nông dân
Tranh 7 : Chiếc ô tô bảo vệ môi trường
Tranh 8 : Chiếc ô tô trong lòng núi lửa
Tranh 9 : Chiếc ô tô  hạnh phúc Toyota
Tranh 10 : Toyota  Chiếc ô tô dọn rác phố phường
Tranh 11 : Toyota  Chiếc ô tô bảo vệ cuộc sống bình yên
Tranh 12 : Toyota  Chiếc ô tô bảo vệ thú hoang dã
Tranh 13 : Toyota  Chiếc ô tô mô hình bình tưới cây
Tranh 14 : Toyota  Chiếc ô tô mùa đông
Tranh 15 : Toyota  Chiếc ô tô làm sạch bầu trời
Tranh 16 : Toyota  Chiếc ô tô vì môi trường sạch quê em
Tranh 17 : Chiếc ô tô vui vẻ trong ngày  Tết
Tranh 18 : Lo gì động đất - Đã có ô tô Tô - Yo - Ta
Tranh 19 : Ô  tô Tô - Yo - Ta  du lịch lòng biển
Tranh 20 : Ô  tô Toyota  đi  trên  Sao Hỏa

No comments:

Post a Comment